Individualni Razgovori

Namenjeni su učesnicama inspirativnih susreta ili iskustvene grupe, koje požele da se konkretnije bave određenom temom. Savetodavnog su karaktera. Ponekad sa elementima geštalt-terapije.