– Unutrašnji Self –

    Praktično svaka žena, u nekom periodu svog života, ima doživljaj da je izgubila “pravac“ i da život živi prvenstveno spram želja drugih ljudi i njihovih očekivanja od nje. Dobar udeo u ovome svakako imaju brojni pritisci svakodnevice koje svaka od nas intenzivno oseća. Žena u sebi, takođe, nosi i unutrašnje nasleđe, oblikovano hiljadama godina iskustva koje joj poručuje da se prilagodi, kalupira sebe, da je na usluzi drugima, često na spostveni račun.

    Unutrašnji Self je ona naša unutrašnja suština, ne u potpunosti, ali prilično nezavisna od naših životnih uloga mame, partnerke, zaposlene, ćerke, sestre, prijateljice, dok su sve naše uloge potpuno zavisne od našeg unutrašnjeg bića. Ukoliko ga zanemarujemo ono manje prodire do naših uloga i manje ih prožima…Naše suštinsko Ja je baza iz koje autentično ulazimo u sve relacije. Mame, nažalost, na to JA često zaborave.

Kada se tim delom sebe ne bavimo, kada ga ne razvijamo, ne negujemo, ne pitamo ga šta mu je potrebno, postajemo lako “preplavljene“, nezadovoljne, zakočene, opterećene, bolesne, apatične, depresivne, anksiozne.

Nekako nam isuviše lako postane da skliznemo u pogrešno verovanje da smo mi zapravo jednako naše uloge. Lako nam je da se identifikujemo sa ulogom mame, supruge, itd…i da se ponašamo kao da van tih uloga ne postojimo…skoro sam prisustvovala jednom predavanju tokom kog je predavač pitao prisutne: “Ko biste bili Vi kada Vaše uloge ne bi postojale?“. Neka svaka žena postavi sebi to pitanje.

Upravo je odluka da ne pristanemo na gubljenje sebe iz fokusa izvor snage i energije u svim životnim ulogama, ali ono što je još važnije, izvor životne radosti. 

Nakon rođenja i tokom ranih godina detinjstva Unutrašnji self je jedini self koji posedujemo. Kako odrastamo, naravno, prirodno je da razvijemo i javni (ili spoljašnji self). Spoljašnji self je lice koje pokazujemo svetu koji nas okružuje. To je zapravo ono što najčešće govorimo i činimo i predstavlja sve naše životne uloge (ulogu mame, partnerke, sestre, prijateljice, ćerke, zaposlene itd…).

   Kada smo u harmoniji sa sobom, naš Spoljašnji Self je u funkciji našeg Unutrašnjeg Selfa. Pomaže nam da iznađemo najbolji mogući način da, dok “izlažemo” sebe drugima, ostanemo u skladu sa svojim Unutrašnjim Selfom, jer on predstavlja moćnu matricu kako živeti srećan, smislen i ispunjen život.

Kako je odražavanje Spoljašnjeg selfa često iscrpljujuć posao, svakoj od nas potreban je predah i  osobe u čijem ćemo se prisustvu osećati prijatno i opušteno. U čijem ćemo društvu imati dozvolu da otpustimo Spoljašnji self i prikažemo svoje istinsko Ja -ono što duboko u sebi mislimo i osećamo. Mame u Mama Klub-u to predstavljaju jedna za drugu.

Kada žena izgubi kontakt sa svojim Unutrašnjim Selfom, kada veruje da je on izvor problema, da je destruktivan, da nije važan ili da je prosto nemoguće živeti u skladu sa njim, ona pati.

Neke žene ne mogu da se sete kada su poslednji put bile u kontaktu sa svojim Unutrašnjim Selfom, druge tvrde da su ga izgubile u periodu adolescencije. Neke pak imaju utisak da su ga gubile polako, postepeno, u relaciji sa pogrešnom osobom ili u periodu života kada su često pravile kompromise.

Bez obzira kada se to desilo, u svim slučajevima, prirodna povezanost sa našim Unutrašnjim selfom je izgubljena.

Zašto se to dešava?

Želeći da uspostavi konekciju sa drugima, još kao devojčica i pre nego što će postati zrela ličnost, žena to čini  iz svog Unutrašnjeg selfa. Najčešće, umesto da dobija podršku za takvu vrstu ispoljavanja sebe pred drugima, ona radi toga biva odbacivana.

   Umesto da bude prihvaćena zbog dara koji je ispoljavajući jedan deo sebe nudila drugima, druga strana to odbija ili ne zna kako to da primi. Iako drugi, ponekad, mogu da se ponašaju agresivno ili hostilno, najčešće iza ovakvih reakcija ne stoji loša namera. Uglavnom je takvo ponašanje drugih osoba posledica nedostatka veštine slušanja i suštinskog prihvatanja drugog. Ovakvo ponašanje prepoznajemo u onim situacijama kada deleći naše najdublje tajne, snove, želje ili misli sa drugima, iskusimo to da ta druga strana, upravo u tom trenutku, promeni temu razgovora. Takvu reakciju sagovornika često doživljavamo kao neugodnu poruku: “Prestani to da mi pričaš, činiš da se osećam neprijatno. Ili “Nemoj mi reći da se još uvek osećaš loše zbog toga. Trebalo bi da si to odavno prevazišla…“.

Ono što je sigurno -loše se osećamo radi utiska da ono što je deo nas, osobi kojoj se poveravamo, biva nevažno ili opterećujuće. U zavisnosti od naših očekivanja takve reakcije, u manjoj ili većoj meri, šokiraju. Kao da nam je neko zalupio vrata pred nosom. Ili spustio slušalicu. Osećamo se nepovezano sa tom osobom ili neprijatno. Postavljamo pitanje: “Šta se desilo?“. Mogle bismo kriviti sebe zbog toga, verujući da smo “isuviše osetljive“ ili zaključiti o sebi da smo isuviše zahtevne “Tražim od druge osobe nešto što trenutno nije u stanju da mi pruži. Najbolje bi bilo da se povučem.“

Kako su ‘’odbijajuća iskustva’’ veoma neprijatna, vremenom svaka od nas nauči da razlikuje koja ponašanja drugi prihvataju a na koja reaguju odbijanjem. U mnogim vezama Unutrašnji self žene nije prihvaćen. Umesto njega, nameću se neretko ona ponašanja kojima zadovoljava potrebe drugih i njihova očekivanja. Teži se uklapanju u opšte prihvaćen model koji često ne odgovara prirodi žene, ali mu se ona povinuje kako bi “uspešno odigrala” dodeljenu joj ulogu.

Ukoliko oni sa kojima delimo život nisu spremni da nas vide i prihvate onakvima kakve jesmo, dolazimo u opasnost da prestajemo da vidimo sebe iznutra. 

Kada sebe ne čujemo, naša potreba da se povezujemo sa drugima počinje da se bori sa našom  potrebom da budemo iskrene u odnosu sa samom sobom. Ukoliko potreba za povezivanjem sa drugima prevlada, sebi postepeno oduzimamo pravo da znamo ono što znamo, osećamo ono što osećamo i želimo ono što zaista želimo. Zaboravljamo svoj Unutrašnji Self.

Prvo iskustvo ovog tipa većina žena doživljava tokom detinjstva…

(nastaviće se)…

p.s. Mama Klub je iskustveno-edukativna grupa na kojoj se bavimo temama kojima budimo, prepoznajemo i negujemo naš Unutrašnji self. Razumemo njegov značaj i uticaj na stepen zadovoljstva životom koji živimo, kao i na sve relacije sa nama dragim ljudima koji nas okružuju.

Postani deo nove grupe koja se formira u martu 2018. godine.

Ako ti se sviđa - reci naglas!